Asmenybės sutrikimai

« į pradžią

  Tai grupė sutrikimų, kurią sudaro pastovūs ir žmogui būdingą gyvenimo stilių, santykius su savimi ir kitais atspindintys mąstymo, jausmų ir elgesio stereotipai. Kai kurios iš šių būklių atsiranda ankstyvose brandos stadijose, kitos pasireiškia vėliau. Asmenybės sutrikimai yra giliai įsišakniję ir pasireiškia nuolatiniu nelanksčiu reagavimu į įvairias stresines ir kasdienes situacijas. Šie stereotipai apima daugelį elgesio ir psichinės veiklos sferų. Juos dažnai lydi įvairaus laipsnio subjektyvi kančia ir socialinės veiklos problemos.

Specifiniai asmenybės sutrikimai yra ryškūs, individualūs asmenybės ir elgesio sutrikimai. Šie sutrikimai dažnai griauna asmeninius ryšius su kitais žmonėmis bei paties individo savivoką. Jie dažniausiai prasideda jau vaikystėje ar paauglystėje ir tęsiasi brandos amžiuje.

Šiandien skiriami tokie specifiniai asmenybės sutrikimai:

• Paranoidinio tipo asmenybės sutrikimas – pernelyg didelis jautrumas nesėkmėmės ir atstūmimui, nesugebėjimas atleisti įžeidimų, įtarumas, klaidingas neutralių ir draugiškų kitų asmenų veiksmų interpretavimas kaip priešiškų.
• Schizoidinio tipo asmenybės sutrikimas – atsiribojimas nuo emocinių, socialinių ir kitų kontaktų, teikiant pirmenybę fantazijai, vienumoje atliekamai veiklai, ribotai reiškiami jausmai ir patiriamas pasitenkinimas.
• Asocialaus tipo asmenybės sutrikimas – socialinių pareigų ignoravimas, šiurkštus abejingumas kitų jausmams, neatitinkantis socialinių normų elgesys; nei nemaloni patirtis, nei bausmė beveik nieko nekeičia.
• Emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas – impulsyvus elgesys neatsižvelgiant į padarinius, neprognozuojama ir nepastovi nuotaika, polinkis į emocijų protrūkius ir nesugebėjimas kontroliuoti elgesio.
• Isterinio tipo asmenybės sutrikimas – paviršutiniškos ir labilios emocijos, savų išgyvenimų dramatizavimas, teatrališkumas, egocentriškumas, įtaigumas, jausmų pažeidžiamumas.
• Anankastinio tipo asmenybės sutrikimas – nuolatinės abejonės, perfekcionizmas, perdėtas sąžiningumas, susirūpinimas neesminiais dalykais, užsispyrimas, atsargumas.
• Nerimastingo (vengiančio) tipo asmenybės sutrikimas – įtampos ir būgštavimo jausmas, nesaugumas ir nepilnavertiškumas, perdėtas reagavimas į kritiką, atstūmimą ir polinkis vengti tikros veiklos.
• Priklausomo tipo asmenybės sutrikimas – nuolatinis pasyvus pasikliovimas kitais žmonėmis, priimant tiek reikšmingus, tiek nedidelius sprendimus savo gyvenime.